Välkommen
Do not delete this link

Ceram.x Spectra ST flow D1 spruta

Artikelnr MD170459
Du måste vara inloggad för att kunna beställa i webbshopen.

Flytande komposit med SphereTEC® filler teknologi. Den har hög styrka och är motståndskraftig mot missfärgningar. Snabb och enkel polering. För direkta restaurationer (med undantag för hårt belastade klass-II kaviteter) och karieslesioner, blockering av underskär, Ifyllnad av defekter och reparation av skador, förseglingsmaterial för prickfyllningar och fissurer samt cementering av ljusgenomsläppliga indirekta restaurationer.   Täcker VITA-skalan.  

Do not delete this link
700