Välkommen

Voco bulkfill

den 7 december 2017


Estetiskt nanohybrid bulkfyllningsmaterial
GrandioSO x-tra

GrandioSO X-tra är hårdare än andra kompositer för bulkfyllning – både på ytan och på ett djup på 4 mm. Den har mycket högt fillerinnehåll (86 % vikt) och extremt låg polymerisationskrympning (1,4 % volym) samt hög röntgenkontrast på 420% Al.
Finns i färgerna A1, A2, A3 och Universal.

Art.nr: MD166723–MD166726 >

700