Välkommen

TrollByte Kimera GC

den 2 april 2018


Sensorhållare baserad på förnyelsebar råvara

TrollByte Kimera GC motsvarar funktionen hos TrollByte Kimera, men den stora skillnaden är att TrollByte Kimera GC är baserad på förnyelsebar råvara. Det ger produkten 40% mindre miljöpåverkan jämfört med motsvarande petroleumbaserade produkt. Namnet TrollByte Kimera GC knyter an till Green Carbon (GC), dvs. förnyelsebar råvara.

TrollByte Kimera GC
Art.nr:
3106 Blå, stl 2: MD167824 >
3106 Röd, stl 2: MD167825 >
4306 Gul, stl 2: MD167826 >


Nu lämnar TrollDental två års garanti på:
• TrollByte Kimera
• TrollByte Kimera Endo
• TrollByte Kimera GC
• TrollByte Lynx

700